top of page

La transformació del buit

40 mirada cap a dins..jpg

El projecte artístic, la TRANSFORMACIÓ DEL BUIT, neix de la necessitat d’entendre el buit.

El buit com un espai interior que m’ofereix l’oportunitat de ser i crear.

 

En l’elaboració artística (del buit) traspasso  la capa superficial de l’experiència personal per entrar en la part més profunda i encarar-me en aquest no-espai. Un buit que em permet créixer i transformar-me. El BUIT com espai de creació

El treball passa per entrar dins les entranyes més profundes del propi jo, reconèixer l’espai del no-res i transformar-lo. Deixar la zona de confort de l’espai exterior per anar traspassant, amb delicadesa, les diferents capes sensibles de la vivència personal.

 

El buit el represento a través del cercle com un espai volàtil i efímer, limitat per una pell sensible. Una pell que protegeix l’espai interior. De tal manera que em faig meves les paraules del poeta Paul Valéry : “el més profund és la pell”.

A través  del traç jugo amb la superposició de capes, transparències, textures i color, creant espais buits i plens durant  el procés creatiu. Un traç que ha anat transformant-se a mesura que he anat aprofundint i treballant a l’entorn de la buidor.

Aquesta exposició té una part important d’obra pictòrica sobre tela i paper i també d’obres treballades en diferents modalitats artístiques. Les obres pictòriques estan treballades amb tècnica mixta: acrílic, aquarel·les, guaix i llapis. Utilitzo diferents materials per poder crear textures i transparències, donant un pes important al color. Els colors i les formes de les obres surten de l’interior més profund i miren d’entendre el buit per transformar-lo. És la voluntat i el desig de teixir les experiències personals per crear “l’habitació pròpia”, plena de significat.

bottom of page